Regisztrálj oldalunkon! 10% kedvezményt adunk bolti árainkból, szolgáltatásainkból!

Keresés

Kosár

merida

Szerződési feltételek

A jelentkező időpontokat választ egy meghatározott kezdeti időpontól egy meghatározott záró időpontig, mi kiválasztjuk ebben az időben szabad oktatót, majd megbízzuk a nevezett időpontokban az óra megtartására, továbbiakban: Oktatás. Ezekre az oktatóval biztosított időpontokra fizetendő díj továbbiakban: Oktatási díj. Az oktatás tartalmazza: felügyeletet, együtt síelést, gyakorló iskolafeladatok elmagyarázását, bemutatását, gyakorlását, hiba javítást, pályán a növendékkel, vagy nélküle eltöltött időt.

Az oktatási díjak nem tartalmazzák a felszerelések árát. Az oktatási díjat és a bérelt felszerelés díját a turnus időszakára előre kell kifizetni és nem alkalmanként. Elindult csoportból való menet közbeni kiszállás esetén a befizetett  díjból pénz visszatérítés nem jár, mivel a csoportdíjat a csoportlétszám határozza meg, illetve az oktatót a kiválasztott időpontokra és létszámhoz szerződtettük. Igazolt sérülés és hosszan tartó betegség miatt a hátralévő időpontok elvesztését egy másik jelentkezéskor beszámoljuk. Menet közbeni felszerelés lemondást csak írásban fogadun el (megyeripeti@gmail.com), az előre kifizetett felszerelés díját a levél beérkezése utáni oktatásokra már nem számoljuk és azt az ügyfélnek visszatérítjük. A ki nem fizetett felszerelések lemondását csak a boltunka való készpénzes befizetés, vagy a banki átutalás beérkezése utáni időpontokra nem számoljuk és nem a lemondás időpontjától.

A csoport oktatása rossz idő, illetve több növendék hiányzása, betegsége esetén is meg van tartva, ezért a befizetett díjból visszatérítés nincs.

Pótlás: pótolni nem kötelező, de aki pótolni szeretne, annak kötelező a web oldalunk órarendjében a "hiányzásjelentés-pótlásigény" fül alatt még az óra megkezdése előtti nap hiányzását jelezni. Ekkor itt annak a hiányzásnak a pótlását meg is jelölheti (6 klikk), vagy menti a hiányzást és később visszatérve erre a felületre bejelöli a pótlás időpontját. A pótlás időpontjának módosítását is ezen a felületen teheti meg. Következő turnusra átvinni pótlást nem lehet, pótolni lehet előre is, viszont utólag csak az adott turnus végéig lehet, aki addig nem pótolta be az elmulasztott órákat azoknak nem áll módunkba pénzt visszatéríteni. Hiányzáskor az adott óra meg volt tartva, ezért pótláskor csak oktatás nélküli pályahasználatot tudunk biztosítani, kivéve egyszemélyes csoportok, családi magán óra és csoport adott időpontjának (minden tagja által) előre lemondása esetén, Ők a hiányzásuk előtt egyeztetve, az oktató szabad kapacitásakor kérhetik a pótlást. Csak azok a növendékek pótolhatnak, akik segítség nélkül önállóan, biztonsággal tudnak a liftbe beszállni, utazni, kiszállni és le tudnak csúszni pálya adott részéről úgy, hogy nem veszélyeztetik saját és mások testi épségét, ők önállóan használhatják a síliftet és a pályát, vagy ha lehetőség van rá, berakjuk csoportba. Aki pótolni jött, annak ilyenkor egy jelző mezt kell viselnie. Pótláskor nem a rendes időben megszokott bérelt felszerelést kell felvenni, mert azt akkor más bérelheti, ilyenkor a síiskola a szabadon maradt felszereléséből ad.

Felzárkóztatást a csoporthoz, az oktatásokról való rendszeres hiányzások, vagy későbbi becsatlakozás miatt, csak plusz óra vételével és annak megfizetésével tudjuk vállalni, mivel életszerűen nem várható el a csoport többi fizetős tagjától, hogy folyamatosan visszakanyarodjunk a lemaradtak tudásszintjéhez és feladataihoz.

Foglalkozásainkat heti ciklikussággal tartjuk úgy, hogy a növendékek a kiválasztott óraszámot egymást követő hét adott napján és órájában veszik igénybe az adott turnus végéig. Azok, akik ettől eltérő módon, rapszodikusan szeretnének órákat venni, azokat 30% felár ellenében tudjuk vállalni, az ő általuk megválasztott időpontban.

Az oktatáson csak az tud részt venni, aki weboldalunkon az órarendbe be lett regisztrálva. Minden esetben csak saját hozzátartozók jelentkezését tegyék meg, nem egy családban élők (pl.: barát, ismerős) jelentkezését nem tudjuk elfogadni, 18 év alatti gyermekeknek, ha más a gondviselőjük, regisztrációját csak akkor tudjuk elfogadni, amennyiben közvetlen szülő, vagy gondviselő regisztrál. Ha a jelentkezést a síiskola órarendjébe interneten a növendék, vagy a hozzátartozója online önállóan csinálja meg, úgy a díjtáblázatunkban szereplő regisztrációs díjat nem számoljuk fel, amennyiben a jelentkezést megelőzte egy telefonos, vagy személyes megbeszélés, de az online jelentkezést a síiskola végzi el, akkor minden esetben felszámoljuk regisztrációs díjat. Jelentkezés után koruk és tudásszintjük szerinti homogén csoportba való áthelyezést, optimalizálást már a síiskola végzi el, ami díjmentes. Előfordulhat, hogy egy-két alkalom után a csoport heterogénné válik és újra kell optimalizálni, ekkor a résztvevők díja változhat.

Az órarend csoportjaiba való jelentkezéskor a megjelenő árat az oktatási díjukat befizetett jelentkezők, illetve a díjukat be nem fizetett és emiatt automatikusan törölt jelentkezők létszámához a rendszer automatikusan frissíti, az adatok felvitelekor az Önre eső épp aktuális díjat láthatja. Előfordulhat olyan eset, hogy az önök előtt jelentkezőket díjfizetési elmaradás miatt törli a rendszer, és emiatt az adott csoport létszáma csökken ekkor az Önök díja nőhet, ez online nyomon követhető. Jelentkezéskor a rendszer, mentés gomb megnyomásakor tárolja el a megadott adatokat és frissíti az árat, ami már a következő jelentkezőre vonatkozik. Az óradíj az 1. fő jelentkezésétől a 10. fő jelentkezéséig folyamatosan csökken, ez a díjtáblázatunkban is látható. Amikor az oktatási díjat befizetett jelentkezők létszáma növekedésnek indul, akkor a korábban, a magasabb díjon befizetettek összege és a legutolsó befizető összege közötti különbséget a turnus befejezése előtt készpénzben visszaadjuk.

Készpénzes fizetési lehetőség a Sí és Snowboard iskolában a turnus indulásának első két hetében, utána csak a Megyeri Kerékpár és Sí szaküzletben (Kossuth L. u. 58), itt SZÉP kártyát is elfogadunk, továbbá lehetőség van még banki átutalással is fizetni, Megyeri Dóra EV. Bsz.sz.: 65100266-15686604 (megjegyzés rovatban a növendék nevét kérem feltüntetni). Az oktatási díjat jelentkezés után az első találkozásig be kell fizetni, amennyiben ez idő alatt nyilvántartásunkba nem jelenik meg az összeg, rendszerünk automatikusan törli a jelentkezést és az oktatáson a jelentkező nem vehet részt.

A pályán ugyanabban az időpontban több csoport oktatása is történhet. Egy oktató egy csoportot jelent. Amennyiben egy családból többen járnak egyazon időben oktatásra, de tudásuk különböző, akkor más oktatóhoz, csoportba kerülnek. Ilyenkor a csoportok létszáma eltérhet egymástól, óradíja is a csoportjuk létszámának megfelelően változik. Minden új jelentkezőnél első lécreállásnál egy szintfelmérőt csinálunk, ekkor elképzelhető, hogy a nagyon eltérő tudásszintűeket egy másik csoportba kell átrakjuk és megfelelő csoportot, csak egy másik időpontban, vagy nap találunk, ezért kérjük az alternatív időpontok kitöltést. A kialakult csoport tagjai együtt dolgoznak, még akkor is, ha koruk, vagy tudásuk kis mértékben különbözik. Ilyenkor a legalacsonyabb szintű, tudású síelőhöz alkalmazkodunk, hogy minél hamarabb felzárkózzon a csoporthoz.

Az oktatásokon minden esetben a sítematika szerint haladunk a növendékek fejlődésének (és nem a szülők elvárásának) tempójában. A cél az alapok, lécbiztonság, megszerzése, állóképesség fejlesztése, síiskolai feladatok pontos kivitelezése, tudatos iskolázott síelés gyakorlása, tudás elmélyítése, mozgás és sportolás élménye, és nem a minél előbbi autodidakta módon történő lécpárhuzamosítás és a maximális sebesség elérése.

Azt a növendéket, aki az órán többszöri felszólításra sem a feladatot csinálja, önfejűen, ön és közveszélyesen síel és ezzel veszélyezteti magát és a sípályán, vagy annak környezetében lévőket, azt haladéktalanul leküldjük a pályáról.

A műanyag pálya anyagát sí és snowboard OKTATÁSRA fejlesztették ki. Nagy sebességű síelésre nem alkalmas. Nyomaték, sebesség és súrlódás hatására a hókristályok síeléskor egy pillanatra megolvadnak lécünk talpa alatt úgynevezett vízen siklás jön létre (aquaplaning). A műanyag pályán ezt a hatást egy speciális kenőanyag biztosítja, nagy sebességnél a súrlódás és nyomaték hatására ez a kenő anyag elpárolog és a műanyag sípálya tüskéi beleégnek a síléc talpába, ezzel nagy károsodást okozva nem csak a felszerelésnek. Továbbá a nagy dinamikus fékezéseknél, irányváltásoknál a síléc talpa letapossa, majd fém éle levágja, kiszakítja a műanyag tüskéit, így ezek is nagymértékben károsítják és amortizálják a műanyag sípályát. Az ilyen típusú síelőket többszöri figyelmeztetés után leküldjük a pályáról. A műanyagon lévő elkoszolódott kenőanyag, ruházattal való érintkezéskor pöttyös foltot hagyhat, ez normál mosással eltávolítható, egészségre nem káros, bőrre kerülve csúszós, sikamlós. A sípálya anyaga, szerkezete szemmel láthatóan is eltér a hóétól, ezért némileg másfajta síelést kíván a természetes havon már síelteknek is. Az elején hozzászokást igényel. Mivel hasonlóan, de mégis másképp viselkedik mint a hó, ezért a műanyag szerkezete, anyaga miatti megbotlások, esések, sérülések és a sportszerekben történt sérülésekért felelősséget a síiskola nem tud vállalni. Bukósisak használata kötelező, a sípályát és a felvonót mindenki csak saját felelősségére és a szabályokat betartva használhatja. A sílift emberektől elzárt területére bemenni tilos.

Síovinkba kezdő, óvoda érett gyerek oktatását csak magánórában vállaljuk, egy oktató egy növendék.

Tudás szintek:

Kezdő iskola: nem tud önállóan liftbe beszállni, liftezni, liftből kiszállni, pályán lecsúszni, irányt változtatni, megállni. A foglalkozások magánórában, vagy önállóságra érett személyeknél csoportban történnek.

Alap iskola: tud önállóan hóeke támaszban a pályán lecsúszni, irányt változtatni, megállni, kis segítséggel liftbe beszállni, liftezni, liftből kiszállni. A foglalkozások csoportban történnek.

Haladó iskola: önállóan tud liftezni és közlekedik a pályán, képes magasabb szintű síiskolai feladatokat megcsinálni, párhuzamosítás, botozás, párhuzamos síelés, rövid lendület. A foglalkozások már csak csoportban történnek.

Oktatás: 45 perc.

Óra beosztás: becsengetés óra:00-kor oktatás kezdete, kicsengetés óra:45-kor oktatás vége, pár perces önálló gyakorlás, pálya elhagyása, felszerelés átadása az érkező csoportnak.

A foglalkozáson gyerekeknél előfordulhat ellenállás, nem akarom, sírás, ilyenkor a szülő közvetlen közelség nem minden esetben segítség, sem a gyermeknek, sem az oktatónak. Ez esetben lehetőség van egy pár perces pihenésre. Az a gyermek, aki semmilyen módon nem hajlandó az órai munkában részt venni, annak a pálya alján a felszerelésben kell az óravégét jelző csengetést megvárni, ilyenkor az oktatás ideje alatt az óráról a gyermeket nem lehet elvinni, mert az a többiek számára is követendő példa lehet, hátráltatva ezzel a mindenki számára közös célt. Az önálló gyakorláson már nem kötelező részt venni. Ezért kérjük a szülőket, hogy látótávon belül, de hallótávon kívül tartózkodjanak.

Hozzátartozóknak a sípálya műanyagára rálépni tilos, mivel a sípálya sífelszereléssel való használatra lett kifejlesztve, ezért azon cipővel való közlekedés nagy mértékben károsítja a sípálya tüskéit. A sípályán cipővel való közlekedést a lehető legminimálisabbra kell csökkenteni, ezért azon korlátozottan csak az oktatók közlekedhetnek cipővel, továbbá a műanyag speciális anyaggal van bevonva a jó csúszás érdekében, így a saras, poros cipő nem kívánt szennyeződés visz a felületre. A kapun túli felső rész oktatási terület, a foglalkozások ideje alatt ott csak növendékek tartózkodhatnak, hozzátartozóknak a kapu előtti alsó részt alakítottuk ki. Várakozni ott, vagy a síházban lehet. Videorendszerünkön keresztül nyomon követhetik a gyermek oktatását, melegedhetnek (ha megrakják a kályhát), így jelenlétük nem zavarja a gyermekek órai munkáját.

Liftezés, lesiklás alatt enni, inni szigorúan tilos, gyermek a sílift kezelőgombjaival nem játszhat, továbbá az üzemszabályzatot mindenkinek be kell tartani.

Hétköznap 16 órától 19 óráig, illetve hétvégén azon növendékek jelentkezései prioritást élveznek, akik a turnus végéig csoportos oktatáson vesznek részt. Azok, akik kevesebb óraszámot, vagy privát oktatást kérnek, azoknak általában csúcsidőn (16-19 óráig) kívüli időpontot, vagy hétvégén az utolsó órát tudjuk biztosítani. Azok, akik a hétvégi utolsó órát választják, azoknál gyakran előfordul, hogy az új hétvégi csoportok létrejövetele, vagy megszűnésekor későbbre, vagy korábbra kerül az utolsó óra.

Méret megadás:

Mindent centiméterben kell megadni. Cipőnél: saroktól a lábujjig megmérve. Sílécnél: földtől az állig megmérve.