Regisztrálj oldalunkon! 10% kedvezményt adunk bolti árainkból, szolgáltatásainkból!

Keresés

Kosár

merida

Feltételek

Kölcsönzési feltételek,kihasználtság jóváírás:
-A felszerelés kölcsönzésekor az elviteli nap és vissza hozatali nap között kiszámolt éjszakák után, egy előleg számlát készítünk, ekkor ennek a díját kell kifizetni. Vissza hozatalkor állítjuk ki a végszámlát a síbérlettel igazolt használt napok után (kihasználtság jóváírás) és fizetjük vissza a különbözetet.
-Kihasználtság jóváírás csak a síelt napokat igazoló és bemutatott síbérlet esetén történik. Amennyiben a bérlő a síbérlettel nem tudja igazolni a tényleges kihasználtságot, ebben az esetben vissza hozatalkor csak az elvitt éjszakák után tudjuk kalkulálni a díjat és a végszámlát kiállítani.
-Az elvitt éjszakák legalább 60%-a minden esetben kiszámlázásra kerül. Tehát ha valaki 10 napra viszi el a felszerelést, de csak 2 napról mutat be igazolásként síbérletet, akkor is minimum 6 nap lesz kiszámlázva.
-A használt napok után a visszatérítés a használt nap(ok) napidíján történik, és nem az elvitt nap(ok) napidíján.
-Előjegyzési kedvezményt az előjegyzés és az elvitel között eltelt hetekre, azaz 7 éjszakára 1% kedvezményt adunk, abban az esetben, ha a kölcsönzés és a kaució teljes díját kifizetik. Ha csak foglalót fizetnek, nem jár ez a kedvezmény.
-A foglaló mértéke, az elvitel előtt 1 héttel történő lemondásból származó kezelési, fogási költség.
-Cserélni méretet elvitel előtt bármikor lehet, méretek közti áreltérés megfizetése, vagy visszatérítése ellenében. Terméknél, úgy hogy sícipőt sícipőre, snowboardcipőt snowboardcipőre, sílécet sílécre, stb. Ellenkező esetben lemondásként kezeljük. Elvitel után rosszul megválasztott méret miatt reklamációt, jóváírást nem áll módunkban elfogadni.
-Ha lemondása az elvitelt megelőző 1 héten túl történik, a bérleti díj 10%-át, ha 1 héten belül, akkor a bérleti díj 50%-át fizettetjük meg, mint kezelési költség, és fogási díj.
-A kölcsönzött termékekhez havat nem áll módunkba biztosítani, tehát ha a síútját úgy választotta meg, hogy ott nincs síelésre alkalmas hó, és emiatt a felszerelést nem használta ,a bérleti díjtól a rossz választás, és időjárás miatt nincs módunkban eltekinteni.
-A bérlő teljes felelősséggel tartozik a felszerelésért, ezért bármilyen kárt, legyen az szándékos, vagy szándéka ellen, azt köteles megtéríteni.
-A bérleti díj a megjelölt elvitel, és vissza hozatal közötti eltelt időre eső termék fogását tartalmazza, így az el nem szállított, de le nem mondott, vagy az elszállított, de nem használt termékre is meg kell fizetni, mivel azt a bérlőnek fogtuk és másnak azt bérbe nem adtuk.
-A kölcsönzős eszközök már használva voltak, de minőségileg hibátlanok, funkciójukat ellátják. Erről az ügyfélnek elvitelkor saját magának kell meggyőződni, beállítást a szerviz az ügyfél által bediktált és kontrollált adatok alapján végzi, de azt elszállításkor szintén az ügyfélnek kötelessége ellenőrizi. Ennek elmulasztásából származó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
-A kaució az eszköz sérülésének javításár, vagy késve visszahozására vonatkozik, úgy, hogy ha ennek mértéke nagyobb mint a kaució, akkor azt a különbséget az ügyfél köteles megtéríteni. A kaució a sérülésmentes, hiánytalan és időben visszahozott eszköz esetén jár csak vissza.
-A felszerelést kijelölt, kezelt pályán, havon való, hobbi szintű, menetirányú, a léc eleje felé történő csúszásra fejlesztették ki.Ezért azt versenyzésre, ugratásra, trükksízésre, vagy snowbordozásra nem szabad használni. A síbotot a síeléskor történő úgynevezett botozásra, csúszás közbeni lökésre, tolásra fejlesztették ki, ezért a minősége csak akkor garantált, ha hosszában, azaz a markolattól a tűvégig ható erőknek tesszük ki. Oldalról történő erő hatásokat nagyon gyengén, vagy egyáltalán nem bírja, ezért az ilyen erőhatásoktól elgörbülhet, vagy eltörhet. A bot nem alkalmas kardozásra, egy ember teljes, vagy részleges súlyának megtartására, vontatásra, játékra, stb. A cipőt a kötésbe becsatolva síelésre kell használni. Gyalogtúrára, sétára, még havon sem alkalmas. Köves úton való gyalogláskor a sarok könnyen elkopik, eltörhet, vagy leeshet, így a későbbi használatkor a becsatolás nehézkessé válhat. A kötés a cipőt az orr és hátsó résznél felülről fogja, ezért a fent említett hibákat csak gyalogláskor lehet előidézni. A csatokat a menetszél lefújni nem tudja, azt onnan csak külső tényező távolíthatja el. A nyelvet óvatosan kell eligazgatni, annak cibálása, húzása folytán a tövénél, vagy a varrásnál könnyen elszakadhat. A fent említett hibákból történő károkozásért a bérlőt terheli a felelősség.
-Balesetből, vagy bármilyen okból származó üdülés megszakítás miatt a korábban visszahozott termékekre nem áll módunkba jóváírást adni , az ebből származó kárt az utasbiztosítást kötő céggel kell megtéríttetni.
-Amennyiben a termékeink bármelyikével a mi hibánkból eredően síelés előtt, vagy közben gond támadt és emiatt azt nem tudják használni, akkor a bérlő köteles erről minket azonnal értesíteni telefonon. Amennyiben nem tudunk telefonos segítséget nyújtani, úgy az ügyfélnek be kell menni a legközelebbi szervizbe a hibát és annak díját felméretni, majd ezt velük ismét lekommunikálni, hogy a legoptimálisabb döntést meghozhassuk. Amennyiben úgy döntünk, hogy szervizeléssel a hiba megszüntethető akkor ennek a díját számla ellenében visszafizetjük. Amennyiben a döntésünk az, hogy az ügyfél béreljen egy másik terméket, abban az esetben a mi termékünk vissza hozatalakor visszaadjuk a náluk bérelt termék kölcsönzési díját, de csak azt és nem a pályán bérelt termék bérleti díját.
- Amennyiben a sícipőt hidegben tárolják (autóban felejtés), úgy az reggel nehezen, vagy egyáltalán nem fog a lábra felmenni, ezért felelősséget nem vállalunk.
-A termék elszállítható a megjelölt elviteli nap 12:00-tól, visszaszállítandó a megjelölt visszaszállítási nap 12:00-ig. Ha eddig az időpintig nem érkezik vissza a felszerelés, akkor minden nap 12:00-tól plusz 1 nap pótdíjat számítunk fel.
-Amennyiben a kikölcsönzött eszközt sérülés, elvesztés, eltulajdonítás, stb. miatt nem tudja az eredeti állapotában visszaszállítani, úgy a kauciót nem áll módunkban visszafizetni, és a felmerülő többlet költséget, vagy a termék árát a bérlőnek kell megfizetnie.
-Hétköznap (hétfőtől-csütörtökig) egy napos (24 órás) bérlésnél 33%-os kedvezményt adunk. Erre a kölcsönzésre előjegyzést nem áll módunkban felvenni, mert a készleten lévő eszközökből lehet csak választani. Ezek a kedvezmények csak készpénzes fizetéskor vehetők igénybe, üdülési csekk, bankkártya, vásárlási utalvány, stb. esetén nem.